Kat İlavesi Ve Arsa Payı Değişikliği

E-mail Print PDF

Kat ilavesi, kat mülkiyetine geçmiş yerler için söz konusudur. Kat irtifaklı yerlerde de bu şekilde kat ilavesi mümkün ise de uygulamada kat irtifakı aşamasında genelde bu kat irtifakı terkin edilerek ilave yapıldıktan sonra yeniden kat irtifakı kurulması talep edilmektedir. Tüm bağımsız bölümlerin maliki tek kişi ise bu malikin istemi tescil istem belgesine yazılıp, birden çok malik varsa oybirliği ile alınacak karardan sonra resmi senet düzenlenerek bağımsız bölüm (kat) ilavesi yapılabilir. İlave edilecek bölüm henüz inşa edilmemiş ise bu bölüm için kat irtifakı, tamamlanmış ise doğrudan kat mülkiyeti kurulabilir. Kat irtifakı kurmak için, ilave edilecek bağımsız bölümü de kapsayacak şekilde yetkili makamlarca onaylı yeni bir projenin, noterlikçe onaylı listenin bir dilekçe ile birlikte tapu dairesine verilmesi gerekir. Doğrudan kat mülkiyeti kurmak için ise dilekçe, proje ve listeden başka ilave bölümler için yapı kullanma izin belgesi, ilave bölümleri de kapsayacak şekilde yetkili makamca tasdikli binanın tümünün 13 x 18 ebadında fotoğrafı ve yeni yönetim planının tapu dairesine verilmesi gerekir.