Başkanın Mesajı

E-mail Print PDF

Kıymetli Meslektaşlarım;

Gayrimenkul sektörü son yıllarda ciddi bir değişim içine girmiştir. Özellikle, toplumun bilinçlenmesi ve buna paralel olarak rekabetin hem yerel hem uluslararası boyutta artması sektörde modern pazarlama stratejilerine geçişi zorunlu kılmıştır. Bu nedenle müşteri odaklı pazarlama teknikleri ve stratejileri geliştirilerek uygulanmalı, gayrimenkul sektöründe imaj ve prestij çalışmaları yapılmalı, işletmeler kurumsal bir yapı oluşturarak markalaşma yoluna gitmelidir. Küreselleşen ve markalaşma yoluna giden gayrimenkul sektöründe, satış arttırıcı çabaları etkin bir şekilde uygulayabilmek için yoğun pazarlama faaliyetleri gerekmektedir.

Gayrimenkul sektöründe başarı, hedef kitleye doğru şekilde ulaşan, hedef kitlenin değişen taleplerini inceleyen ve takip eden işletmelerde yakalanacaktır. Bu başarının yakalanabilmesi için ise en önemli unsur, meslektaşlarımızın eğitimli ve bilgili olmasıdır. Bu yapının sağlam temellere oturmasında ise yasal düzenlemeler çok önemli bir yer tutmaktadır.

AGDEM Olarak Hedeflerimiz;
• Emlak Müşavirleri tarafından kurulmuş dernekler arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmak,
• Emlak Müşavirliği Kanun tasarısının Yasallaşması konusunda gerekli çalışmaları yapmak ve çıkması yönündeki amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak,
• Ülke düzeyinde etkinliklerde bulunmak ve gerek yurtiçi gerek yurtdışında organize olarak Emlak Müşavirleri Konfederasyonunu Kurmak.
• Meslektaşlar arasında mesleki disiplin ve ahlakı koruyup, dürüstlük ve güveni hakim kılarak mesleğin genel toplum ve ülke menfaatlerine uygun şekilde gelişmesini sağlamaktır.

AGDEM olarak bizler de, derneklerimizi bu hedeflere ulaşma konusunda bir çatı altında toplayarak, fikirlerimizi paylaşıyor, sektörümüze yön veriyoruz. Temellerini attığımızı bu birliktelik çok uzun yıllar sürecek ve sizler gibi sahip çıkan meslektaşlarımız ile çok hayırlı hizmetlere vesile olacaktır.

Derneğimizde "BEN" anlayış değil, "BİZ" anlayışı ile gelin el ele verelim. Tek yumak, tek yumruk olalım.

Sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim.

Nuri ÖZELMACIKLI
Avrasya Gayrimenkul Danışmanları İşadamları Derneği Başkanı