İTO'dan Önemli Duyuru

E-mail Print PDF

İTOdan ÖNEMLİ DUYURU 1 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konan 5795 sayılı değişiklik kanununun 3. maddesi ile 5174 sayılı Kanunun 83. maddesinin 6. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için şirketin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır." Sözkonusu değişiklik ile Şubat 2009da gerçekleştirilecek Odamız organ seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kullanacak tüzel kişi üyelerimizin temsilcileri için ahzukabz yetkisi aranmayacak son altı ayda temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisini haiz olmak yeterli olacaktır. Üyelerimizin, Oda Organ Seçimlerinde mağdur olmamaları ve seçme-seçilme hakkını kaybetmemeleri için, temsil ve ilzam yetkisine ilişkin tescil işlemlerini altı aylık süreyi de dikkate alarak kontrol etmeleri, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisi bulunmayan üyelerimizin bu eksikliği tamamlamaları gerekmektedir. Önemle Duyurulur. Kaynak: İTO Yön.Kur. Bşk.lığı