Kira Stopajı Nedir?

E-mail Print PDF

Stopaj, gerçek ve tüzel kişilere ait mülklerin işyeri amaçlı kiraya verilmesinde, kiracı tarafından brüt kira bedeli üzerinden kesintiye tabi tutularak vergi dairesine ödenen vergidir. Kira bedeli kapsamına giren stopajı kiracının ödememesi, temerrüt nedeniyle tahliye edilmesine yol açabilir. Kural olarak, kira sözleşmesinde kira bedelinin net olduğu belirtilmemişse, kira parasının "Brüt" olduğu kabul edilir. Bu durumda kiraya veren, kiracıdan vergi ve fon farkını talep edemez.