Vergi Dairesi Kaydı

E-mail Print PDF

1. İşe başlamayı bildirme formu
Vergi Usul Kanunu 153. maddesi işe başlamayı bildirecekleri sıralamıştır. Buna göre, İş yerinin olduğu yerdeki Vergi dairesine müracaat ederken Gerçek Usulde mükellefiyet tesisinde işe başlama formu doldurulması gerekmektedir. Vergi Dairelerinden alınan bu form;

Gerçek kişilerde mükellef (büroyu açacak kişi ) tarafından imzalanır. Muhasebeciler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından imzalanır. İşe başlama bildirimi ekinde;

2. Noter onaylı imza sirküleri

3. Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
Mükellefin vergi dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi müdür yardımcısı, şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak "Aslının Aynıdır" şeklinde tasdik edilir.

4. İkametgah ilmühaberi

5. Kira kontratı veya tapu fotokopisi

Kendinize ait bir işyeriniz var ve burada iş yeri açacak iseniz tapu fotokopisi, başkasına ait bir iş yerini kiralayarak iş yeri açacak iseniz kira kontratının fotokopisi olmalıdır.

Bağlı olacağımız vergi dairesine müracaatımız üzerine görevli yoklama memuru adrese gelerek yerinde tespit yapar .Bu tespit sonucu yoklama fişinin bir nüshasını tarafımıza verir. Yoklama fişiyle tekrar vergi dairesine giderek vergi sicil numaramızı alır vergi levhamızı tasdik ettiririz. Bununla birlikte fatura tasdik ve basım yazısı alınır. Alınan bu yazı ile antlaşmalı matbaaya fatura bastırılır.